joomla templates top joomla templates template joomla

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.ll f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 8 maja 2009r.

 
decyzji Nr 1/2009 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na działce o numerze
ewidencyjnym 6/3 w obrębie 440 Włocławek km 44 dla zarządcy drogi krajowej Nr 1 - Prezydenta Miasta Włocławek
w ramach zadania pn.:
„Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek -
Droga krajowa nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławka - obiekty
zlokalizowane na działce nr 440 - 6/2".

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Konarskiego 1-3, budynek B, III piętro, pokój 31 E. tel. 052 349-74-93) w godzinach 7.30 - 15.30, wtorki 8.00 - 16.00. Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt - inspektor Karol Czachorowski, nr tel. 052-349-74-99, lub 052-349-74-93
Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.uwoj.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.