joomla templates top joomla templates template joomla

Przypominamy o obowiązku deratyzacji

włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 120/XII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2007 r. oraz Uchwały Nr 34/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. przypominao obowiązku przeprowadzenia w dniach od 28 września do 09 października br. deratyzacji wszystkich nieruchomości na terenie miasta Włocławek. Wykonanie obowiązku deratyzacji nie zwalnia z bieżącej walki z gryzoniami.