joomla templates top joomla templates template joomla

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamia  strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  pn. Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów planowanego do realizacji przez  Urząd Miasta Włocławek Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych   w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Włocławek,  ul. 3-Maja 22 pokój nr 19 I piętro  w  godzinach urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30. do godz. 15.30. wtorek od godz. 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do godz. 15.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie  14 dni  od dnia  publicznego ogłoszenia.