joomla templates top joomla templates template joomla

Dotacje na profilaktykę uzależnień

włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Samorząd rozdysponował kwotę 52 140 zł pomiędzy 9 podmiotów, które zaproponowały m.in: zorganizowanie obozów profilaktycznych oraz innych form zajęć dla dzieci i młodzieży, festynów, programów, punktów konsultacyjnych czy telefonów zaufania. Inicjatywy te będą realizowane w ramach  zadań: prowadzenie telefonów zaufania dla osób z problemem uzależnień, prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;  organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć sportowych; podejmowanie działań z zakresu edukacji publicznej, realizacja programów profilaktyki HIV/AIDS oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji kobiet w ciąży.