joomla templates top joomla templates template joomla

Podpisanie umowy z bankiem w sprawie emisji obligacji

włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

 W najbliższy piątek, tj. 26 czerwca br. o godz. 13.30 Prezydent Włocławka podpisze umowę z bankiem, który zajmie się emisją miejskich obligacji. W ramach umowy zostaną wyemitowane papiery wartościowe na kwotę 200 mln zł i mają być przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Włocławek, związanego z realizacją dwóch istotnych dla miasta programów - inwestycyjnego i modernizacyjnego.

Pierwszy z nich obejmuje projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, składającego się z następujących zadań: Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, Turystycznego Zagospodarowania Wisły, Centrum Kultury „Browar B", Lokalnego Programu Rewitalizacji, przebudowy ul. Kapitulnej oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252. Program modernizacyjny natomiast zakłada przebudowę drogi krajowej nr 1 - inwestycja będzie współfinansowana w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko". Tym samym Włocławek wybrał korzystniejszą od kredytu czy pożyczki formę pozyskania pieniędzy na kilka znaczących dla miasta inwestycji, które diametralnie zmienią oblicze Włocławka. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki unijnemu wsparciu, jednak żeby można było sięgnąć po te pieniądze, miasto musiało zabezpieczyć środki na udział własny w programach realizowanych z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Jedynym więc sensownym sposobem była emisja obligacji komunalnych, bowiem są one korzystnym rozwiązaniem zarówno dla miasta, jak i dla nabywców. W latach 2009, 2010, najpóźniej do 2011 miasto wyemituje 200 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w seriach o zróżnicowanym terminie wykupu, nie później niż w 2025 r.