joomla templates top joomla templates template joomla

INFORMACJA O KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Informuję, iż w dniu 10 sierpnia 2009 roku o godzinie 930 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku. 

Porządek obrad:
1)  Otwarcie obrad Komisji.
2)  Stwierdzenie quorum.
3)  Przyjęcie porządku obrad.
4)  Przyjęcie protokołu nr 30/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku
5)  Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2009.
6)  Sprawy różne.
7)  Zakończenie obrad Komisji.