joomla templates top joomla templates template joomla

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA WŁOCŁAWEK NA PRAWACH POWIATU I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Zgodnie z planem pracy na  2009 rok w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 16 września 2009 roku odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Obradom przewodniczył Pan Jan Ambrożewicz Starosta Włocławski.
Tematem posiedzenia była:

    * analiza informacji Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Włocławskiego i Miasta Włocławek  za I półrocze 2009 roku
    * analiza informacji Komendanta Straży Miejskiej we Włocławku dotycząca realizacji zadań  z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Włocławka za I półrocze 2009 roku,

W zakresie realizacji zadań przez KMP we Włocławku szczególnie zwrócono uwagę na zagrożenia przestępczością, w tym przestępczością kryminalną oraz na sprawy związane z  prewencją kryminalną. Dokonano analizy zagadnień dotyczących  przestępczości nieletnich oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W zakresie realizacji zadań przez Straż Miejską dokonano analizy  stan porządku i bezpieczeństwa publicznego, stanu sanitarnego i estetyki terenów miejskich i prywatnych oraz stan porządku i bezpieczeństwa związanego z ruchem pojazdów i pieszych.
Wypracowane wnioski i uwagi w trakcie posiedzenia Komisji zostaną przekazane do realizacji właściwym podmiotom realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze Powiatu Włocławskiego i Miasta Włocławek.