joomla templates top joomla templates template joomla

OBRADY KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 września 2009 roku o godzinie 13:00 w sali nr 43 (III piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28 odbędą się obrady Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 29/09 z dnia 30 lipca  2009 roku.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2009 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Informacja Dyrektora Uzdrowiska w Wieńcu Zdroju na temat prywatyzacji uzdrowiska.
7. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,  określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. (materiał zostanie dostarczony w dniu posiedzenia)
8. Analiza informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2009 roku.
9. Propozycje Komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2010.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych,
Edukacji, Kultury i Sportu
Ewa Kończyńska