joomla templates top joomla templates template joomla

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych jako kolejny etap wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

W dniach 17-18 września w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się szkolenie dla auditorów wewnętrznych w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – lidera projektu, 13 urzędów powiatowych oraz 7 urzędów gmin. Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 – Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie poprowadził przedstawiciel firmy wdrożeniowej Quality Progress z Poznania Pan Łukasz Kotwica. W szkoleniu brali udział auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz z Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec.

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z auditem wewnętrznym systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO. Wśród zagadnień omawianych na szkoleniu znalazły się m.in.:

    * wymagania normy ISO 9001:2009,
    * istota auditu systemu zarządzania jakością,
    * etapy auditu wewnętrznego,
    * zasady auditowania,
    * prowadzenie auditu wewnętrznego,
    * dokumentowanie wyników auditu.


Wykładom towarzyszyły liczne ćwiczenia dotyczące zasad i metod prowadzenia auditu wewnętrznego. Szkolenie zakończyło się testem wiedzy uczestników.