joomla templates top joomla templates template joomla

AKCJA BEZPŁATNYCH PRZEGLĄDÓW POJAZDÓW

powiat.wloclawski.pl/ włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

altStarosta Włocławski Jan Ambrożewicz informuje, że Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego „Akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów”, która przeprowadzona zostanie w dniu: sobota –23 października

Remont ulicy Brzeskiej: MZD wybrał ofertę najkorzystniejszą

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

altMiejski Zarząd Dróg wybrał ofertę najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy remontu ulicy Brzeskiej. Inwestycja, która – zgodnie ze specyfikacją przetargową – ma zakończyć się w grudniu br., obejmie remont ulicy Brzeskiej na długości 630 m, na odcinku od placu Wolności do estakady mostu stalowego, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tumską i Wyszyńskiego.

VIII POWIATOWE BIEGI ULICZNE CHOCEŃ 2010

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

altW dniu 25 września 2010 r. w Choceniu już po raz ósmy odbyły się Powiatowe Biegi Uliczne, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego. Głównym organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Choceniu. Wsparcia finansowego udzieliły: Starostwo Powiatowe we Włocławku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, Urząd Gminy w Choceniu, Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu oraz sponsorzy prywatni.

„Miasto Przedsiębiorcom” - relacja ze spotkania Prezydenta z przedstawicielami biznesu

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Wczoraj w restauracji „Impresja” Prezydent Włocławka spotkał się z włocławskimi przedsiębiorcami, w tym także z przedstawicielami firm, które są zainteresowane inwestowaniem we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznym. Podczas spotkania Ryszard Chodyna, prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. wystąpił z prezentacją pt.: „Dobre praktyki – jak to robią inne parki przemysłowe”. Prezes Chodyna mówił o tym, że w bydgoskim parku zlokalizowanych jest już kilkanaście firm.

Ograniczony ruch na moście stalowym

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

altMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poinformowało, że od godziny 10.00 ograniczony jest ruch drogowy na moście stalowym im. marszałka Śmigłego – Rydza. W związku z tym autobusy komunikacji miejskiej nr 1, 6, 7, i 9 kursują w relacji Centrum – Zawiśle, ulicami: plac Wolności, al. Chopina, Chmielna, Polna, Zielna, tama na Wiśle, Dobrzyńska, dalej bez zmian.

Anwil Włocławek zajął trzecie miejsce...

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

altWłocławianie ulegli w dwóch spotkaniach, w sobotę PGE Turowowi Zgorzelec 61:74 (20:24, 11:15, 19:23, 11:12) oraz w niedzielę izraelskiemu Bnei Hasharon 82:87 (25:16, 19:28, 15:26, 23:17). Anwil pokonał jedynie litewską drużynę BC Siauliai 78:56 (25:14, 10:13, 22:16, 21:13).

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek

gmina.wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek gminne

altInformuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Nowa Wieś mogą zgłaszać uwagi ,opinie i wnioski w terminie od dnia 27.09.2010r. do dnia 12.10.2010r.

Konferencja dla pedagogów przedszkolnych

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

altWydział Oświaty, Sportu i Turystyki UM zachęca włocławskich pedagogów do wzięcia udziału w konferencji: „Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej”. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani realizacją projektów eTwinning, będą mogli poznać zasady uczestnictwa w tych programach, narzędzia internetowe udostępniane koordynatorom projektów oraz przykłady projektów przedszkolnych

Konsultacje społeczne strategicznej ...

gmina.wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek gminne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

SZKOLENIE OBRONNE W STAROSTWIE POWIATOWYM

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

altRealizując zadania wynikające z Wytycznych Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009r. do szkolenia obronnego w 2010 roku oraz w związku z Planem Szkolenia Obronnego Starosty Włocławskiego na 2010 rok, w dniu 28.09.2010r.

DZIĘKOWALIŚMY ZA PLONY W IZBICY KUJAWSKIEJ

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

altTegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się w Izbicy Kujawskiej w dniu 19 września 2010 roku. Do współpracy w organizacji tej uroczystości Starosta Włocławski zaprosił ks. prał. Leonarda Fica proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Izbicy Kujawskiej.

VIII POWIATOWY RAJD ROWEROWY

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

altWydział Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji  informuję, że  14 września 2010 roku w Ośrodku AGROFARMA w Gołaszewie, Starostwo Powiatowe we Włocławku wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu zorganizowało   VIII Powiatowy Rajd Rowerowy „Rowerem do Europy”.

„Aktywna integracja – projekt systemowy MOPR Włocławek”

wloclawek.pl; rzecznik prasowy włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

altW ramach projektu „Aktywna integracja – projekt systemowy MOPR Włocławek” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Klubie Integracji Społecznej realizowany jest program aktywizacyjny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wsparciem objęto 26 osób.