joomla templates top joomla templates template joomla

Konwent Prezydentów we Włocławku

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki będzie gospodarzem Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jaki odbędzie się w Urzędzie Miasta w najbliższy poniedziałek 12 października.

SCHETYNÓWKI – WPŁYNĘŁY WNIOSKI

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

125 wniosków (87 dróg gminnych i 38 powiatowych) wpłynęło do 30 września w Edycji 2010 “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.  W ubiegłym roku dla edycji 2009 Programu wpłynęło 138 wniosków (z tego 108 dot. dróg gminnych oraz 30 dróg powiatowych).

W październiku br. w Teatrze - Piosenki Starszych Panów..

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek kulturalne

W Teatrze - Piosenki Starszych Panów... Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza na urocze przedstawienie przywołujące świat arcymistrzów piosenki, co to "jest dobra na wszystko" i działa jak zbawienny "klinek na spleenek"...

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych jako kolejny etap wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

W dniach 17-18 września w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się szkolenie dla auditorów wewnętrznych w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” wdrażanego przez ...

Jak skutecznie zabezpieczyć lokal handlowy?

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Jutro (wtorek, 29 września) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Cyganka 6/10 odbędzie się spotkanie, poświęcone popularyzacji skutecznych sposobów zabezpieczenia lokali handlowych czy przemysłowych przed kradzieżą bądź zniszczeniem.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA WŁOCŁAWEK NA PRAWACH POWIATU I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Zgodnie z planem pracy na  2009 rok w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 16 września 2009 roku odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Obradom przewodniczył Pan Jan Ambrożewicz Starosta Włocławski.

Dofinansowanie dla „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował, iż wniosek o dofinansowanie projektu „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości”, złożony przez Prezydenta Włocławka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną!

Wyjątkowa wystawa plenerowa we Włocławku do 6 października: galeria zdjęć

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

We wtorek prezydent Włocławka Andrzej Pałucki otworzył na placu Wolności plenerową wystawę zatytułowaną: „Okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu Południowym 1939 – 1945”. Ekspozycja, udostępniona przez Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego, gościła już m.in. w Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu.

Przypominamy o obowiązku deratyzacji

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 120/XII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2007 r. oraz ...

Europejski dzień bez samochodu we Włocławku

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

„Zamień wóz na autobus”, „Popraw klimat naszego miasta”, „Lepiej jeść maliny, niż wdychać spaliny”, „Czyste powietrze dla wszystkich”, „Ulice dla ludzi”, „I love bicycle” - pod tymi hasłami Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku w ramach akcji „Rower dla studenta” obchodzi 23 września br. „Europejski dzień bez samochodu”.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...