joomla templates top joomla templates template joomla

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO I DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Wydział Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego we Włocławku informuje, iż 30 sierpnia br. w Czernikowie odbyły się Dożynki Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej.. W ramach obchodów Dożynek Wojewódzkich, pod patronatem Starosty Włocławskiego Jana Ambrożewicza  promowany był Powiat Włocławski.

Podpisanie umowy z wykonawcą boisk sportowych

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

 Dziś, tj. 31 sierpnia nastąpiło podpisanie umowy między miastem, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Monobet” z Tych, w sprawie budowy obiektów sportowych dla młodzieży. Pierwsze z nich powstanie na osiedlu Południe, w rejonie ulic Norwida i Żurawiej. Będzie to wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną, ale znajdą się na nim również dwie płyty do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Droga krajowa nr 1: przetarg na inżyniera kontraktu

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Oferty na przebudowę drogi krajowej nr 1 są już rozpatrywane pod względem formalno – prawnym, tymczasem w poniedziałek, 31 sierpnia mija termin składania dokumentów w przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu, który - zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami pozwoleń na prowadzenie budowy...

Sołtysi przygotowują wnioski..

gwloclawek.esnet.pl włącz . Opublikowano w Włocławek gminne

W dniu dzisiejszym tj. 20 sierpnia 2009r. w Urzędzie Gminy Włocławek z inicjatywy Pani Ewy Braszkiewicz - Wójta Gminy Włocławek odbyło się spotkanie dotyczące praktycznego stosowania zapisów ustawy o funduszu sołeckim. Skierowane ono było w pierwszej kolejności do Sołtysów Gminy Włocławek,Przedstawicieli Rad Sołeckich oraz Radnych Gminy Włocławek.

SZKOLENIE W RAMACH WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się pierwsze szkolenie dla kadry kierowniczej urzędu w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” wdrażanego przez ...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

 Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz....

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ...

Druga seria bezpłatnych badań profilaktycznych - zakończona

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

W minioną sobotę, tj. 22 sierpnia 2009 r. mieszkańcy Powiatu Włocławskiego po raz kolejny mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, obejmujących badanie spirometryczne oraz RTG klatki piersiowej. Druga seria badań cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Z A P R O S Z E N I E

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Stanisław Budzyński i Starosta Włocławski Jan Ambrożewicz serdecznie zapraszają Radnych Rady Powiatu, Wójtów i Burmistrzów, Przewodniczących Rad,  dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, instytucji działających i współdziałających z Samorządem Powiatowym  oraz organizacje pozarządowe, pracowników Starostwa Powiatowego i mieszkańców Powiatu Włocławskiego...

Nowi dyrektorzy otrzymają nominacje

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

26 sierpnia, na spotkaniu poświęconemu organizacji roku szkolnego 2009/2010, nowi dyrektorzy placówek oświatowych otrzymają tzw. „powierzenia”, czyli nominacje na stanowiska dyrektorskie. W tym roku konkursy odbyły się w 14 włocławskich placówkach oświatowych: przedszkolach publicznych nr 4, 6, 8, 12, 13, 29 i 32, Szkole Podstawowej nr 18, Zespole Szkół nr 9, Zespole Szkół nr 11, Zespole Placówek nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącym.

Wyniki już wkrótce....

gwloclawek.esnet.pl włącz . Opublikowano w Włocławek gminne

W dniiu 19 sierpnia 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek miało miejsce ostatnie a zarazem czwarte posiedzenie Komisji konkursowej, mającej na celu wyłonić zwycięzców w konkursie "Najładniejsze Sołectwo Gminy Włocławek - 2009". Przypominamy że w skałdzie komisji konkursowej zasiadają :

Kończy się instalowanie zjeżdżalni na basenie

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Firma „Piotr Mazur” z Bytomia niebawem skończy prace przy nowej zjeżdżalni, montowanej na dużym basenie pływalni „Delfin”. Jak poinformowała dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Elżbieta Szparaga, zewnętrzna konstrukcja jest już zamontowana; obecnie na wykończenie czeka warstwa wewnętrzna, hamująca. Koszt zjeżdżalni to ok. 220 tys. zł brutto.