joomla templates top joomla templates template joomla

OGŁOSZENIE O NABORZE

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Starosta Włocławski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu.

Obwieszczenie

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust.3  ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o ...

POMOC DLA OFIAR POWODZI

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że samorząd województwa kujawsko – pomorskiego organizuje bezpłatne letnie kolonie dla młodych mieszkańców terenów dotkniętych przez tegoroczną powódź. W ciągu całych wakacji, ośrodki harcerskie  w kujawsko – pomorskiem odwiedzi ok. półtora tysiąca dzieci i młodzieży z terenów Południowej Polski.

Włocławski wniosek przeszedł ocenę formalną

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Wniosek o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek” uzyskał ocenę pozytywną pod względem kryteriów formalnych i został skierowany do oceny merytorycznej I stopnia.

LIST OTWARTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DO MINISTRA FINANSÓW

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że organizacje pożytku publicznego podjęły akcję na rzecz przyspieszenia przekazywania przez Urzędy Skarbowe środków finansowych pochodzących z 1% podatku.

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Na witrynie internetowej Urzędu Miasta, pod adresem www.wloclawek.pl/aktualnosci/12898.html znajdują się szczegółowe informacje dotyczące obecnie obowiązującego Lokalnego Programu Rewitalizacji Włocławka oraz projektu tego Programu na lata 2009-2015.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie budowy al. Królowej Jadwigi

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Prezydent Włocławka zwrócił się do Prokuratury Rejonowej we Włocławku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania, celem zbadania czy przy budowie al. Królowej Jadwigi - inwestycji realizowanej w latach 2004-2005 - doszło do popełnienia przestępstwa.

Zakończono 3. edycję programu stomatologicznego

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Zakończyła się realizacja 3. edycji programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży z Włocławka, przeprowadzonego w roku szkolnym 2008/2009 przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej – poinformował Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

Zawiadomienie

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamia  strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych  żądań przed ...

Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM opublikował ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dotyczące budowy międzyosiedlowego basenu miejskiego przy ul. Szpitalnej i Wysokiej we Włocławku.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WŁOCŁAWEK

gwloclawek.esnet.pl włącz . Opublikowano w Włocławek gminne

Wójt Gminy Włocławek w oparciu o pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informuje , że na podstawie obserwowanego rozwoju zjawisk hydrologicznych ,prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz przewidywaną, zgłoszoną prognozę pracy zbiornika Włocławek....

„PODRÓŻ DO SAMODZIELNOŚCI”

powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje o przystąpieniu z dniem 1 czerwca 2009 r. do realizacji  projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. „Podróż do samodzielności”, który trwać będzie do 31 grudnia 2009 r.

XXV SESJA RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

Stanisław Budzyński ; powiat.wloclawski.pl włącz . Opublikowano w Włocławek powiatowe

25 czerwca 2009 roku o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala nr 43 (III piętro) odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu we Włocławku.