joomla templates top joomla templates template joomla

Bezpłatna pomoc prawna

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Włocławka ogłosił otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest prowadzenie w 2016 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które w roku 2016 będzie realizowane na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie wykonawców 3 zadań. Zadanie nr 1 to prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu znajdującym się przy ul. Piekarskiej 6, przez 5 dni w tygodniu – poniedziałek-piątek, 4 godziny dziennie, w godzinach 13.00 – 17.00. Zadanie nr 2 obejmuje prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu znajdującym się przy ul. Żabiej 12a w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, 5 dni w tygodniu – poniedziałek-piątek, 4 godziny dziennie, w godzinach 13.00 –17.00. Zadanie nr 3 to prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu znajdującym się przy ul. Długiej 28, również przez 5 dni w tygodniu – poniedziałek-piątek, 4 godziny dziennie, w godzinach 13.00 – 17.00.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Przyszły wykonawca zadania musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; musi też przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 2 ustawy.

Podmioty, które chciałyby realizować zadania powierzone przez Gminę Miasto Włocławek, muszą dać gwarancję należytego ich wykonania. Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2016 wynosi 179 838,00 zł. Termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Szczegółowa specyfikacja otwartego konkursu ofert jest dostępna pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/?bip_id=10658&cid=52