joomla templates top joomla templates template joomla

Pielęgniarstwo znowu na Zawiślu

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

 PWSZ prowadzi prace remontowe i adaptacyjne na powierzchni 452 m² przy ulicy Obrońców Wisły 1920r. Do października powstanie tutaj nowoczesne zaplecze dla zajęć praktycznych studentów pielęgniarstwa, miedzy innymi pracownie: badań fizykalnych, ratownictwa medycznego, umiejętności pielęgniarskich (pediatryczna i ogólna).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku uprawnienia do prowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 kształcenia na tym kierunku. Zakłady opieki zdrowotnej w całej Polsce potrzebują od zaraz wielu wykształconych na poziomie europejskim pielęgniarek i pielęgniarzy.

Chcąc zapewnić wysoki poziom kształcenia uczelnia pozyskała najlepsza kadrę, supernowoczesne zaplecze dla zajęć praktycznych oraz praktyki we wiodących zakładach opieki leczniczej. Historia kształcenia pielęgniarek we Włocławku ma już 54 lata i zaczęła się od utworzenia we Włocławku Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej, którą usytuowano w lesie otaczającym Włocławek, od strony południowo-zachodniej, nieopodal budującego się ówcześnie szpitala.

Z czasem szkoła przekształciła się w Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa i zajęła obiekt po hotelu robotniczym na Zawiślu przy ulicy Obrońców Wisły 1920r. Minęło dziesięć lat i historia zatoczyła koło. Na Zawiślu znowu będą się kształcić pielęgniarki. Tym razem, zgodnie z wymogami UE przez sześć semestrów i na poziomie studiów pierwszego stopnia.