joomla templates top joomla templates template joomla

Rusza przebudowa dróg powiatowych

wloclawek.pl włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Pierwszymi ulicami, na których rozpoczną się prace będą ul. Chmielna i al. Jana Pawła II. Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych” obejmuje przebudowę nawierzchni następujących ulic: 1) ulicę Płocką od ul. Barskiej do ul. Zielnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Papieżka, ale bez skrzyżowań z ul. Barską i ul. Zielną, 2) całą ulicę Chmielną, tj. od al. Chopina do ul. Stodólnej, 3) al. Jana Pawła II od lasu (wlot do Michelina) do ronda przy ul. Letniej, 4) całą ulicę Związków Zawodowych, tj. od Zielonego Rynku do ul. Stodólnej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, profilowanie podłoża masą mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (dla ulicy Płockiej i alei Jana Pawła II), wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przełożenie dwóch zjazdów, przebudowę nawierzchni zatok autobusowych, regulację wysokościową urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót, wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego. Umowa na realizację zadania, zawarta w dniu 26 sierpnia br. z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przewiduje zakończenie inwestycji do dnia 3 listopada br.

Wykonawca zadeklarował jednakże, iż główne roboty zostaną wykonane do końca października, tak by prace nie kolidowały ze wzmożonym ruchem ulicznym związanym ze świętem Wszystkich Świętych. Pierwszymi ulicami, na których rozpoczną się prace będą ul. Chmielna i al. Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia wykonawca rozpocznie ustawianie znaków tymczasowej organizacji ruchu, a w połowie tygodnia rozpocznie frezowanie nawierzchni. Rozpoczęcie prac na ul. Płockiej i ul. Związków Zawodowych planowane jest w kolejnym, czyli 39 tygodniu br.

W okresie realizacji prac ul. Chmielna i ul. Związków Zawodowych będą całkowicie wyłączone z ruchu ulicznego. Zostaną zorganizowane objazdy dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na ul. Płockiej i al. Jana Pawła II będzie odbywał się wahadłowo, po jednym pasie. W zależności od etapu robót, ruch na tych ulicach będzie odbywał się również po sfrezowanej nawierzchni lub po ułożonej warstwie wiążącej z betonu asfaltowego. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu pomiędzy oznakowanymi, wystającymi studniami i innymi urządzeniami.

Przebudowa zatok autobusowych na ul. Płockiej i al. Jana Pawła II, z uwagi na odmienną konstrukcję od konstrukcji jezdni, będzie odbywała się niezależnie i rozpocznie się w 39 tygodniu br. Organizacja ruchu autobusów komunikacji miejskiej będzie zakładała pominięcie przystanków na przebudowywanym odcinku al. Jana Pawła II oraz jednej pary przystanków na ul. Płockiej. Druga para przystanków na ul. Płockiej w zależności od etapu robót pozostanie czynna lub zostanie przesunięta w inną lokalizację. O ewentualnych zmianach w tej organizacji mieszkańcy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.