joomla templates top joomla templates template joomla

W tamie we Włocławku stwierdzono ubytki w konstrukcji. Konieczne są natychmiastowe prace zabezpieczające względu na zagrożenie jakie potencjalnie stwarza kra lodowa

info: Wojewoda Kujawsko-Pomorski; fot: Agencja/eReporter24 włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Na spotkaniu roboczym poświęconym przygotowaniu służb i administracji do funkcjonowania województwa w sezonie zimowym 2018/19 omówiono problem interwencyjnego zabezpieczenia progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku.  
 
 
Podczas corocznego jesiennego przeglądu urządzeń wodnych Stopnia we Włocławku stwierdzono: 
 
- ubytki w konstrukcji progu położonego poniżej zapory głównej. Ze względu na zagrożenie jakie potencjalnie stwarza kra lodowa konieczne jest odpowiednio wcześniejsze wykonanie prac zabezpieczających -
 
 Działania interwencyjne mają przyczynić się do zagwarantowania bezawaryjnej pracy Stopnia wodnego w okresie zimowym.  
 
 
Prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków narzutem kamiennym i zabezpieczeniem siatką metalową, zakotwiczoną w dnie rzeki. Technologia robót wymaga okresowego wstrzymania  przepływu wody przez Stopień we Włocławku. Roboty zaplanowane są do końca listopada  i prowadzone będą przez 4 godziny dzienne w godz. 9-13. W chwili obecnej wybrany został  już wykonawca prac zabezpieczających, który już pojął działania. 
 
Próg podpiętrzający wodę dolną jest konstrukcją o charakterze tymczasowym. Jego zadaniem  jest podniesienie poziomu wody poniżej Stopnia celem zapewnienia stabilności konstrukcji.  
 
Docelowo funkcję stabilizującą Stopień wodny we Włocławku ma pełnić nowy Stopień wodny  w Siarzewie. Projektowana zapora w Siarzewie znacząco poprawi poziom ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Zaistniała sytuacja jednoznacznie wskazuje na konieczność zintensyfikowania prac na rzecz budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle.